Tillbaka

Gunilla Sandén, specialistsjuksköterska, har 30 års erfarenhet av arbete inom området vård och behandling av personer med utvecklat substansberoende. Förutom att ha arbetat åt Uppsala landsting inom psykiatrin och som behandlingsassistent i Sundsvalls kommun har Gunilla Sandén de senaste 25 åren drivit tre egna behandlingshem för unga med missbruksproblem, samt även arbetat som konsult inom området. Hon har också undervisat i missbruksproblematik, behandlingsarbete och beroendelära vid behandlingspedagogutbildningar.

Gunilla Sandén har också en god teoretisk utbildning. Hon är internationellt certifierad alkohol- och drogterapeut och med utbildningar inom KBT, ASI/ADAD, MI, lösningsfokuserade samtal m. m. Hennes företag MRT-konsult har ensamrätt att i Sverige, Norge och Finland utbilda handledare i Moral Reconation Therapy, (MRT). MRT är en kognitiv terapiform som har som syfte att hjälpa sina användare att förändra värderingar och utifrån den förändringen därmed sitt beteende vilket i förlängningen ska leda fram till en drogfri tillvaro och ett liv integrerat i samhället.