Tillbaka

Barbara har en Filosofie magisterexamen i Sociologi och 12 års arbetslivserfarenhet som chef inom vård och omsorg (äldre och funktionshindrade). Hon är erfaren inom lågaffektivt bemötande med ungdomar inom LSS personkrets 1 med problematik autismliknande spektrum och psykisk utvecklingsstörning. Hon har även erfarenhet inom beteendeterapeutiska behandlingsstrategier och är dessutom diplomerad grupp- och relationscoach. Barbara har kunskaper inom alternativ kommunikation, pictogram och teckenkommunikation. Hon talar förutom svenska flytande engelska och grekiska.