Tillbaka

Fanny har över 12 års erfarenhet av socialt arbete med en bred problematiksbild innefattande bland annat missbruk, psykisk ohälsa och dubbeldiagnoser. Fanny har tidigare arbetat med myndighetsutövning gällande våld i nära relation och kriminalitet. Fannys främsta kunskaper är inom våld i nära relation och hedersrelaterad problematik då hon har jobbat inom området sedan 2014.