Tillbaka

Lukas är examinerad gymnasielärare. Han har arbetat som boendestödjare och fritidsledare med unga med skydd- och hjälpbehov på HVB och arbetar nu som skötare inom psykiatri på Akademiska sjukhuset i Uppsala med personer med självskadebeteende, självmordsbenägenhet och ätstörningar. Han har ägnat en stor del av sitt liv åt att lära sig om olika kulturer och har bott långa perioder i andra länder. Lukas har breda språkkunskaper och talar flytande förutom svenska också fem andra språk.