Tillbaka

Roma har gått omvårdnadsprogrammet med inriktning psykiatri och studerar nu till sjuksköterska. Han har arbetat inom hälso- och sjukvård sedan 2001, de senaste 15 åren inom psykiatri. Han är även kvalificerad kontaktperson för barn och ungdomar med missbruksproblematik och psykiatriska diagnoser.