Tillbaka

Jaffar är legitimerad psykoterapeut i KBT med lång behandlingserfarenhet. Han driver en egen psykoterapimottagning i Uppsala, TotalCare Sweden. Han jobbar med personer i alla åldrar och även familjer, med olika former av ångest, posttraumatiskt stressyndrom, depression, sömnstörning, drog- och alkoholmissbruk, internet- och spelmissbruk, ätstörningar samt relationsproblem. Han utför även med handledning, utredning och utbildning.